STANDARDY

Wypracowaliśmy i stosujemy własny system zarządzania jakością działając w oparciu o normy ISO 9001:2000 oraz filozofię LEAN manufacturing. Dewizą naszego systemu jest stworzenie warunków, w których błąd nie może się zdarzyć albo będzie natychmiast widoczny. W jaki sposób?:
Na każdym etapie działania tworzymy STANDARDY pracy, dzięki którym wszystkie osoby pracujące w naszym zespole wiedzą, w jaki sposób powinny wykonywać swoje obowiązki.

Wzorujemy się na najlepszych praktykach stosowanych przez japońskie przedsiębiorstwa. UPRASZCZAMY wszystkie procesy, które zachodzą w firmie, tak aby ograniczyć marnotrawstwo i zapewnić jak najlepszą organizację pracy. 5S to zasady, które stosujemy zarówno na produkcji, jak i w biurze.

Projektując wyroby stosujemy sprawdzone ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE, dzięki czemu nasze wyroby charakteryzują się wysoką jakością oraz mogą „współpracować” ze sobą w modułach.
A przy tym nie zapominamy, że najważniejszym ogniwem jest CZŁOWIEK, który musi mieć przestrzeń do kreatywnego działania i rozwoju.

JAK DZIAŁA NASZ SYSTEM JAKOŚCI NA PRODUKCJI?
Od kilku lat całym zespołem wdrażamy system produkcji, dzięki któremu jesteśmy w stanie zachować elastyczność i szybko reagować na zmiany zachodzące w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym . Bazujemy na takich technikach „szczupłego wytwarzania” jak:

  • 5S
  • Kanban
  • Kaizen (ciągłe doskonalenie)
  • Redukcja zapasów
  • Zsynchronizowane wytwarzanie
  • JIT (dokładnie na czas)
  • Na czym polega szczupła produkcja i po co ją wdrażamy?

„… szczupła produkcja wynika z faktu zużywania mniejszej ilości wszelkich czynników w procesie wytwarzania, niż ma to miejsce w przypadku konwencjonalnej produkcji masowej: połowę wysiłku pracy ludzkiej, połowę przestrzeni produkcyjnej, połowę środków zainwestowanych w oprzyrządowanie i narzędzia, połowę czasu pracy inżynierów projektujących nowy wyrób, który wdrażany jest w o połowę krótszym czasie. Ponadto wymaga ona utrzymywania o połowę mniejszych zapasów, a w rezultacie prowadzi do zmniejszenia o połowę liczby defektów oraz pozwala na zwiększenie asortymentu produkowanych wyrobów.”

I w efekcie nasi odbiorcy są zadowoleni więcej niż o połowę 🙂

 

mp3 DSC_5444 mp1 mp2